GENOS vezetői és munkahelyi érzelmi intelligencia kompetencia- felmérés 

Saját hatáskörben mit tehet a vezető és bármely csapattag a kollégák megtartásáért és a pozitív, produktív munkahelyi légkör, környezet kialakításáért, a munkavállalói boldogságért? Mi az, ami a béren túl a legnagyobb hatással van a megtartásra és a bevonzásra?

Az elmúlt 1-2 év kutatásban, elemzéseiben első helyezések között a vezetői viselkedés, odafigyelés, kommunikáció, bevonás, a vezetők által alakított munkakörnyezet, légkör, kultúra, másnéven az érzelmileg intelligens vezetői viselkedés állnak. Mind-mind olyan tényezők, amelyeket befolyásol az, hogy a vezető, mennyire tud pozitív, produktív légkört kialakítani. 

De ugyanez igaz a csapattársakra is, hiszen 1-1 közvetlen kolléga is nagy befolyással van a munkahelyi környezetre, légkörre. 

Mindenkinek vannak érzelmei. Ez egyszerű tény - emberi mivoltunk része. Akár tudatában vagyunk, akár nem, ezek az érzelmek minden nap hatással vannak ránk. A körülöttünk élőkre is hatással vannak, mind a munkahelyen, mind a magánéletünkben.

Az érzelmileg intelligens munkahelyi viselkedés magasabb szintje a legjobb ellenszere a munkahelyi stressznek és a személyes ellenálló képesség kiépítésének.

A Genos érzelmi intelligencia vezetői és munkahelyi felmérések ideálisak olyan egyének és csapatok számára, akik szeretnék fejleszteni érzelmi intelligenciájukat a jobb kapcsolatteremtés, együttműködés és kommunikáció érdekében.

A Genos International segít a vezetőknek, egyéneknek olyan alapvető érzelmi intelligencia kompetenciák alkalmazásában és fejlesztésében,  amelyek növelik önismeretüket, empátiájukat, vezetői képességüket és rugalmasságukat. 

Mik ezek a fontos kompetenciák?

Önismeret: tudatában van az érzéseinek és annak, hogy ezek az érzések hogyan hathatnak a döntéshozatalára, viselkedésére és teljesítményére.

Odafigyelés másokra: az egyén érzékeli, megérti és elfogadja mások érzéseit.

Hitelesség: nyíltan és hatékonyan fejezi ki önmagát, teljesíti a vállalásait és másokat is erre ösztönöz.

Érzelmileg tudatos döntéshozatal: felhasználja a saját és a másoktól származó információkat és érzéseket, és egyéb tényekkel és információkkal egybevetve hoz döntést.

Önirányítás: tudatosan figyel a hangulatára és az érzelmeire, az időgazdálkodására és a viselkedésére, és folyamatosan fejleszti magát.

Pozitív befolyás / teljesítményre ösztönzés: pozitívan befolyásolja mások érzelmeit a problémamegoldás során, visszajelzés adásakor, és mások munkájának elismerésekor és támogatásakor, nagyobb teljesítményre ösztönöz, inspirál és tesz képessé másokat.

Mit nyersz, ha kipróbálod?

✅konkrét, megfogható visszajelzéseket ad a kezébe, elemezhető adatok formájában

✅látja, hol sikeresek -sikerélményhez juttat, növeli az önbizalmat

✅ látja, hol kell leginkább fejlődnie, energiát befektetnie - prioritásokat tud felállítani, fókuszáltan cselekedni

✅ SMART módon tűzhető ki fejlesztési cél és visszamérhető a fejlődés

✅Ahol befektet energiát az eredmények alapján, ott szinte biztos a siker

✅Az eredmények elemzése közben feljönnek belső félelmek, hiedelmek, gátak is, amiket feloldva a vezető még sikeresebben,  felszabadultan tud dolgozni saját magán és a teljesítményének más diemezióiban is megmutatkozik

Szubjektív?

Igen. Ez egy tükör: hogyan látják a kitöltők az értékelt személyt.

Azonban pont ez a lényeg. A kollégák, a csapat megélése mindig szubjektív, hiszen emberek vagyunk: saját tapasztalataikon, megéléseiken keresztül látják a vezetőt, a csapattagokat. Mindig csapattal, egy csapat részeként kell sikereket elérni, őket motiválni, magasabb teljesítményre ösztönözni, és közben elérni, hogy jól legyenek a munkahelyen. 

Hát nem jobb, ha mérhetővé és láthatóvá tesszük a környezet, a csapat megélését?

Ha szeretnél fókuszáltan fejlődni vezetőként, vagy nem vezetőként, ha szeretnél a csapatod számára produktív, pozitív környezetet teremteni, és támogatni fejlődéseddel a megtartásukat, keress meg, beszélgessünk.